Skip to main content

Privacy verklaring

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij Nathalie Olsthoorn! Als je een account aanmaakt, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden Nathalie Olsthoorn van Nathalie Olsthoorn. In deze voorwaarden leggen we je uit wat je met Nathalie Olsthoorn kunt doen, waar je op moet letten als je een account aanmaakt en welke persoonsgegevens Nathalie Olsthoorn hiervoor verwerkt.

De voordelen
In het kort heeft Nathalie Olsthoorn voor jou de volgende voordelen:

Nathalie Olsthoorn verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke 

Nathalie Olsthoorn
Lambertusstraat 183a
3061 XZ Rotterdam
+31 10 236 77 82
Kvk nr. 64 56 47 11

Jouw gegevens

Bij het registreren van je account vragen we je om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. We hebben deze gegevens nodig om het gebruik van Nathalie Olsthoorn mogelijk te maken. Daarnaast helpen ze ons om jou beter te begrijpen.

Als je een account aanmaakt, geef je Nathalie Olsthoorn toestemming om je gegevens op te slaan, te gebruiken voor administratieve doeleinden .

Categorieën persoonsgegevens

Nathalie Olsthoorn verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

    geslacht
    voor- en achternaam;
    adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
    geboortedatum en -plaats;
    e-mailadres
    KVK nummer
    BTW nummer

Nathalie Olsthoorn gebruikt je persoonlijke gegevens voor geen ander doel dan beschreven in deze voorwaarden.

Ontvangers
Nathalie Olsthoorn deelt jouw gegevens niet met derden.

Wijzigen
Nathalie Olsthoorn kan de inhoud van deze voorwaarden wijzigen. Bijvoorbeeld als we nieuwe diensten aan Nathalie Olsthoorn toevoegen waarvoor andere voorwaarden gelden. Als we iets wijzigen, laten we dat uiteraard aan je weten.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog vragen? Neem dan contact op met ons.

Nathalie Olsthoorn vindt het belangrijk om jouw gegevens goed te beschermen.

Deze werkzaamheden worden door Nathalie Olsthoorn persoonlijk uitgevoerd.

Dit document is vastgesteld op 8 mei 2018.

Privacy verklaring

Massage praktijk Nathalie Olsthoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, betreffende massagegasten, cursistenen gegevens van vertegenwoordigers/contactpersonen van andere ondernemingen. Het is belangrijk ten eerste mede te delen, dat deze persoonsgegevens in een beveiligde omgeving worden opgeslagen en in beginsel niet aan derden worden verstrekt, behoudens indien en voor zover dat in incidentele gevallen is vereist op grond van een wettelijke verplichting, dan wel om te voldoen aan een ambtelijk bevel, of ter waarborging van vitale,zwaarwegende belangen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:-
Massage praktijk Nathalie Olsthoorn verwerkt je persoonsgevens. Deze persoonsgegevens worden verkregen wanneer je gebruikt maakt van de diensten en/of deelneemt aancursussen van de praktijk, indien u instemt met ontvangst nieuwsbrief,of indien uw ondernemingovereenkomsten met de praktijk aangaat.

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:-
Voornaam -Achternaam-Adresgegevens-Postcode/woonplaats-Telefoonnummer-Emailadres-Geboortedatum

Deze gegevens van massagegasten worden verwerkt zodat de praktijk overeengekomen behandelingen kan uitvoeren en voor haar diensten kan factureren.
Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven te versturen,indien daar mee is ingestemd.
De gegevens van inschrijvers voor cursussen worden verwerkt, met als doel cursussen te kunnen aanbieden en te kunnen factureren.
Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven te versturen, indien daarmee is ingestemd.

De gegevens contactpersonen/vertegenwoordigers van andere ondernemingen worden gebruikt om overeenkomsten met deze partijen uit te voeren en zakelijke relaties met hen in stand te houden.
Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven te versturen, indien daarmee is ingestemd.

Bijzondere /gevoelige persoonsgegevenskunnen ook verwerkt worden, namelijk gegevens op het gebied van gezondheid en contra-indicatie-gegevens.
Deze worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de behandeling.
Gegevens van kinderen onder de 16 jaar worden verstrekt altijd met voorafgaande schriftelijke toestemming en in bijzijn van ten minste één wettelijke vertegenwoordiger.

Grondslag
De praktijk heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking. Zij verwerkt de gegevens ter uitvoering van overeenkomsten en toestemming. Het gaat om overeenkomsten en toestemming met massagegasten,cursisten en andere ondernemingen.
Gegevens van massagegasten en cursisten worden bovendienverwerkt met hun voorafgaande toestemming en /of schriftelijke toestemming.
Gegevens die worden verwerkt ter verzending van nieuwsbrieven, worden metvoorafgaande toestemming van betrokkene verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht te verzoeken om:Inzage in uw persoonsgegevens;beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; afscherming van uw persoonsgegevens; verwijdering van uw persoonsgegevens; correctie van uw persoonsgegevens; overdracht van uw persoonsgegevens in een downloadbaar bestand met een machineleesbaar format;

Verzoeken kunt u richten tot de verwerkingsverantwoordelijke:
Massage praktijk Nathalie Olsthoorn
Lambertusstraat 183a
3061 XZ Rotterdam-Kralingen
010-2367782
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kvk 64564711

Persoonsgegevens delen met derden
Massage praktijk Nathalie Olsthoorngeeft uw gegevens niet door aan derden.
Ook niet voor commerciële doeleinden. Dit is alleen anders, indien noodzakelijkter waarborging zwaarwegende en vitale belangen, ter voldoening aan een wettelijke plicht of naleving van een ambtelijk bevel. Indien facturen onbetaald zijn gebleven zal het uit handen geven van een vordering leiden tot uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van de invordering.

Beveiliging
In de massage praktijk wordt gebruikt gemaakt van;
Gebruikersnamen en een wachtwoordenbeleid in computersysteem
Vertrouwelijke gegevens zijn versleuteld op de website SSL certificaat aanwezig Firewall, antivirussen programma , aanwezig. Veilige back ups met wachtwoorden beleid worden er gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysiek of technische incidenten.

Bewaring
Persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen,behoudens voor zover uit een wettelijke bewaarplicht een langere bewaartermijn voortvloeit.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt massage praktijk Nathalie Olsthoorn direct contact op te nemen.
Komen we er samen niet uit,dan is dit uiteraard erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact met mij op.

Massage praktijk Nathalie Olsthoorn
Lambertusstraat 183a
3061 XZ Rotterdam-Kralingen
010-236778