Skip to main content

Cursus

Workshop Hotstone massage

Wil je in de wintermaanden of in het nieuwe jaar een leuke uitdaging aangaan, samen met je partner, vriend(in), familielid of collega?

Ik geef op zondagen, in overleg, deze workshop aan twee personen per aanmelding voor € 160,= tesamen.

Tijdens de workshop ervaar je de ontspanning, diepte en warmtewerking van de hotstone stenen, in en op het lichaam.
Ik leer je met de stenen te werken en te ervaren.

Deze workshop is inclusief gebruik van materialen.

25 minuten hotstonemassage van mij en een certificaat van deelname. De tijdsduur van de workshop is drie uur.

Koffie en thee aanwezig en gratis parkeren.

Voor wie

De inschrijving voor cursussen staan in principe open voor iedereen vanaf 17 jaar

Massagepraktijk Nathalie Olsthoorn, hanteert verschillende tarieven voor verschillende categorieën:

  • Particulieren
  • Bedrijven
  • overigen

Controle inschrijving Bij aanvang van de 1e cursusdag gelieve te legitimeren.

Annulering en restitutie

Indien er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Massagepraktijk Nathalie Olsthoorn, besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.

Rooster wijziging

• Massage praktijk behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het cursusrooster. Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
• Annulering door een cursist kan uitsluitend schriftelijk, of per e-mail. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of tijdens de cursus is Massage praktijk Nathalie Olsthoorn gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen en wordt er geen deelnemersgeld teruggestort.
• In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden.

Stoppen cursus

• Als een cursist door ziekte of blessure de cursus niet meer kan volgen, kan in sommige gevallen, met een doktersverklaring, een gedeelte van het cursusgeld teruggestort worden.

•Afwezigheid cursist Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit telefonische of per email door te geven.

•Normen en waarden Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Massage praktijk Nathalie Olsthoorn behoudt zich het recht voor cursisten die zich hier naar mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Aansprakelijkheid

Massage praktijk Nathalie Olsthoorn is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten.

Welkom, Nathalie Olsthoorn